dilluns, 9 de març del 2009

Notícies al Punt Maresme

Carta al director:

El passat divendres, 27 de febrer, es va lliurar a l’Ajuntament de Sant Pol un plec amb més de 1.000 signatures de suport al Manifest per a la conservació del patrimoni arquitectònic i ambiental. En aquest manifest es demana al Govern municipal una actuació urgent de salvaguarda de les masies de Can Busquets i Can Villà per tal d’aturar el seu estat de degradació. La reivindicació es fa extensiva a tot el conjunt del patrimoni, incloent-hi el patrimoni natural.
El grup redactor vol agrair a tots els signants el seu interès, molt especialment a les persones i entitats que han participat activament en la difusió del manifest. Aquesta recollida massiva d’adhesions dóna a entendre el profund estat de preocupació de moltes persones davant la pèrdua o la degradació d’elements que, a més del seu valor material, formen part intrínseca de la identitat d’un poble que, una vegada més, està dient que no vol deixar de ser-ho.

Sant Pol, març del 2009